Privacyverklaring Maryam Janssen

Maryam Janssen vindt de privacy van zijn bezoekers en klanten vanzelfsprekend zeer belangrijk. Maryam Janssen verbindt zich er toe om jouw privacy te allen tijde te respecteren. Alle persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG).

 

Privacyverklaring voor bezoekers aan en klanten van onze website www.maryamjanssen.nl:

1 De website staat onder het beheer van Maryam Janssen.

2 Bij vragen inzake de privacyverklaring kunnen bezoekers terecht bij Maryam Janssen. De contactgegevens zijn te vinden op de website.

3 De websites worden gehost door Phoenix, onderdeel van Internet Marketing Uni (IMU).  IMU host websites. URL hosting en e-mailhosting is ondergebracht bij TransIP. Allen voldoen aan de eisen van de AVG.

4 Wanneer je contact met ons opneemt via email of het contactformulier, geef je expliciet toestemming om jouw gegevens te gebruiken voor het verwerken van je actie (bv je email beantwoorden, je opgave voor een intake, workshop of reis verwerken, je bellen voor het maken van een afspraak). We gebruiken je gegevens voor het (incidenteel) onder de aandacht brengen van activiteiten en mogelijkheden waarvan Maryam Janssen denkt, dat ze bijdragen aan jouw ontwikkeling.

5 Je persoonsgegevens voor de nieuwsbrief worden opgeslagen via de servers van Mailblue.nl. Meer informatie over het privacybeleid van Mailblue is terug te vinden op hun website.

6 Als je bent ingeschreven voor onze nieuwsbrief/inspiratiemails/ kun je te allen tijde weer uitschrijven door onderaan de mail te klikken opschrijven. Je e-mailadres wordt meteen uit ons bestand verwijderd en zal niet worden bewaard.

7 We zorgen ervoor dat uw persoonsgegevens tegen verlies of tegen onrechtmatige verwerking worden beveiligd. Wij hebben onder andere de volgende technische en organisatorische maatregelen genomen:

  • Logische toegangscontrole, gebruik van wachtwoorden en mogelijk een tweede factor;
  • Encryptie van data;
  • Pseudonimiseren van data;
  • Het gebruik van Virtual Private Servers (VPN) toegankelijk met de SSH-sleutel;
  • Overdrachten alleen over SSL;
  • Purpose-bound toegangsbeperkingen;
  • Controle van erkende autorisaties.

8 Gegevens die je aan Maryam Janssen verstrekt worden niet aan derden doorgegeven of verkocht.

9 Maryam Janssen is gerechtigd de inhoud van de privacyverklaring te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

Rechten

Je hebt het recht om de verstrekte gegevens in te zien, te wijzigen en te laten verwijderen.

Cookies

Maryam Janssen maakt gebruik van cookies om jouw online gebruiksgemak te vergroten en om na te gaan hoe de site gebruikt wordt, zodat wij op basis daarvan de kwaliteit van onze diensten kunnen verbeteren. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die opgeslagen worden op de harde schijf van je computer. Deze zorgen ervoor dat de website onze bezoekers herkent bij terugkomst en instellingen onthoudt.

Wij maken gebruik van Google Analytics, wat ons inzicht geeft over hoe je onze websites gebruikt. Bij een bezoek aan onze website of bij gebruik van sommige van onze producten slaan de servers automatisch informatie op, zoals URL, IP-adres, browsertype en -taal, datum en tijd. Ook voor de Social Media knoppen en embedded content worden er cookies opgeslagen op je computer.

 

Analytics 

Gegevens die u verstrekt, kunnen worden bewaard voor het maken van statistische analyses, waaronder via Google Analytics en Piwik. Deze statistieken worden gebruikt om de Diensten te optimaliseren. Zo kunnen wij zien hoe onze bezoekers de website gebruiken en op basis daarvan de website verbeteren. Waar mogelijk, zullen we deze gegevens pseudonimiseren.

 

Privacyverklaring voor onze cliënten in therapiesessies


Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, Maryam Janssen, als jouw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Je dossier bevat naast persoonsgebonden gegevens, aantekeningen over je fysieke en geestelijke gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na je expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn best om je privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

· zorgvuldig omga met je persoonlijke en medische gegevens,

· er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens.

Als je behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in jouw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit je dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

· Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming.

· Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.

· of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

· Een klein deel van de gegevens uit je dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van je gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

Privacy op je nota

Op de factuur, die je ontvangt staan de volgende gegevens:

• Je naam, adres en woonplaats

• Je geboortedatum

• de datum van de behandeling

• een korte omschrijving van de behandeling (psychosociaal consult)

• de kosten van het consult